Aktivnosti in cilji


Oblikovanje linijskih materialov v tribusu Triticeae

Uporaba široke genetske variabilnosti tribusa Triticeae za:
  • - Izboljšanje kvantitativnih lastnosti pri vrsti Triticum aestivum L.
  • - Izboljšanje kvalitativnh lastnosti pri vrsti Triticum aestivum L.
  • - Razvoj sistemov za indukcijo moške sterilnosti pri vrsti Triticum aestivum L.
  • - Razvoj fitokemične odpornosti na abiotski stres pri vrsti Triticum aestivum L.

Oblikovanje F1 hibridov v tribusu Triticeae

Uporaba genetskega fenomena heterozisa za:
  • - Izboljšanje kvantitativnih lastnosti pri vrsti Triticum aestivum L.

Manipulacija genoma v tribusu Maydeae

Uporaba široke genetske variabilnosti tribusa Maydeae za:
  • - Razvoj fitokemične odpornosti na abiotski stres pri vrsti Zea mays L..

Izvajanje in posredovanje pri izvedbi laboratorijskih storitev

  • - prenos znanja organske sinteze
  • - analize z uporabo najsodobnejše laboratorijske opreme