Projekti

RGA je partner v projektu ECOBREED (ID: 771367), ki se nanaša na povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološke pridelave poljščin. Projekt se je začel 1.5.2018 in bo trajal do 30.4.2023. Vodilni partner projekta je Kmetijski inštitut Slovenije, konzorcij pa tvori še 24 priznanih univerz, znanstvenih inštitutov ter podjetij iz Evrope, ZDA in Kitajske. Temeljni cilj ECOBREEDA je oblikovati prilagojeni setveni sortiment za ekološko pridelavo štirih pomembnih kmetijskih kultur, in sicer pšenice, krompirja, soje ter ajde. V projektu bodo v petih letih razvite selekcijske metode in infrastruktura za ekološko pridelavo semen z izboljšano odpornostjo na stres, kakovostjo in učinkovitostjo izrabe rastlinskih hranil.

Primarni cilji projekta so:
  • - Povečati razpoložljivost semen in sort za ekološki sektor,
  • - Identificirati lastnosti in kombinacije lastnosti, ki so primerne za ekološko pridelavo,
  • - Povečati žlahtniteljsko dejavnost za potrebe ekološkega kmetijstva.


Vloga podjetja RGA v projektu je sodelovanje pri razvoju novih sort ajde in pšenice. Poudarek pri tem je predvsem na razvoju večletnih žlahtniteljskih materialov pšenice in samoprašnih sort navadne ajde.

Več o projektu ECOBREED lahko najdete na povezavah:

https://ecobreed.eu
https://cordis.europa.eu/project/id/771367