Raziskovalno delo


Raziskovalno delo predstavljajo temeljne študije na področju genetike, biotehnologije in agrokemije. Temeljne študije povezane s področjem genetike in biotehnologije obravnavajo predvsem uporabo genetskega fenomena heterozisa in/ali široke genetske variabilnosti tribusa Triticeae in Maydeae za oblikovanje sodobnih kultivarjev s superiornimi lastnostmi. Rešitve, ki jih ponuja raziskovalno delo podjetja RGA so tako usmerjene bodisi v neposredno izboljšavo kvantitativnih lastnosti kultivarjev kot je na primer višina pridelka ali pa v odkrivanje novih lastnosti, ki predstavljajo dodano vrednost pridelku ("funkcionalne lastnosti").


Temeljne študije na področju genetike in biotehnologije so podprte z znanjem razvoja kemijskih postopkov, kjer so raziskave usmerjene v :
  • Razvoj novih postopkov za sintezo bioaktivnih molekul
  • Prenos znanja organske sinteze, ki temelji na “zeleni” kemiji in uporaba principov “zelene” kemije v načrtovanju alternativnih kemijskih postopkov