RGA Hidrogeli

RGA Hidrogeli

Rastlinska pridelava je pogosto izpostavljanja stresnim razmeram, ki so povezane s pomanjkanjem padavin in visokimi temperaturami. Podjetje RGA se tega problema loteva z razvojem najsodobnejših hidrogelov, ki predstavljajo superabsorbcijski material za vezavo in zadrževanje vode v tleh. V osnovi so hidrogeli polimeri, ki lahko v svoji strukturi vežejo vodo, ki predstavlja 500-600 kratnik njihove teže. Poleg tega uporaba hidrogelov dosega še naslednje pozitivne lastnosti:

  • - Poveča kapaciteto tal za zadrževanje vode v daljšem časovnem obdobju,
  • - Izboljša se mikrobiološka aktivnost tal,
  • - Izpiranje nitratov v podtalnico se bistveno zmanjša,
  • - Makro in mikro hranila se bistveno dlje časa nahajajo v območju rastlinskih korenin,
  • - Uporaba hidrogelov vpliva tudi na zmanjšanje zbitosti tal.